Vliegveld Lelystad loopt vertraging op door onvolledige milieurapportage

8 september 2014 - 23:21 | Door: 
onze redactie

LELYSTAD - De Commissie m.e.r. heeft de resultaten van het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport vrijdag beoordeeld en de uitkomsten naar buiten gebracht. De commissie is van mening dat het rapport niet compleet is. Het laat onvoldoende zien of de uitbreiding van de luchthaven kan samengaan met beschermde natuur en hoe omvangrijk de geluidhinder in nieuwe woonwijken zal zijn.

Deze uitkomst kan direct effect hebben op de plannen van Schiphol met de luchthaven op korte termijn.

Groei
Lelystad Airport wil groeien zodat er 45.000 vluchten per jaar kunnen worden afgehandeld. Hiervoor is het nodig de start- en landingsbaan te verlengen tot 2.400 meter, een nieuwe terminal, een platform en een parkeerterrein te bouwen en nieuwe vliegroutes vast te leggen.

Uit het rapport van de Commissie m.e.r  blijkt nu dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen.

Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. Men vindt de uitkomsten hiervan belangrijk voor het luchthavenbesluit. 

Niewe woonwijken
Ook houdt het rapport onvoldoende rekening met (toekomstige) ernstig geluidgehinderden in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden alsnog compleet te maken voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven. Dit overzicht kan volgens de commissie bepalend zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020