Grondbonden doen gezamenlijk voorstel aan KLM

KLM hangaar
28 september 2020 - 10:02 | Door: 
onze redactie
| Foto: KLM

SCHIPHOL - Drie vakbonden van het grondpersoneel hebben aan KLM een gezamenlijk voorstel gedaan over het inleveren op arbeidsvoorwaarden. NVLT, VKP en CNV zeggen alles op alles te zetten om vóór 1 oktober een akkoord te bereiken met KLM, wat nodig is om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

In het voorstel zeggen de bonden in onderhandelingsvrijheid een eigen invulling te geven aan de overheidsvoorwaarden. Wel wordt rekening gehouden met de uitgangspunten ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Ook willen de bonden dat de lagere inkomens bij KLM zoveel mogelijk worden ontzien.

“Tegelijkertijd vinden we ook dat in deze tijd, waarin KLM alleen kan overleven met een overheidslening en waarin het niet onwaarschijnlijk is dat er naast de lening ook nog overheidsgeld rechtstreeks richting een herkapitalisatie moet gaan, het niet uitlegbaar is aan de Nederlandse belastingbetaler en de overheid dat de lonen worden verhoogd”, zo schrijven de bonden.

NVLT, VKP en CNV zeggen hiermee duidelijk te maken dat de leden willen bijdragen aan een toekomstbestendige KLM. “We roepen ook alle andere betrokken partijen hiermee op om aan dit voorstel een passend vervolg te geven in het belang van de ruim 30.000 KLM’ers en het voortbestaan van de KLM voor de Nederlandse economie en maatschappij.”

Belangrijke voorwaarde
Een belangrijke voorwaarde die de bonden stellen is dat dit voorstel alleen gestand wordt gedaan als ook de domeinen vliegers en cabine binnen KLM hun bijdrage onder dezelfde uitgangspunten leveren.

Op 1 oktober moet KLM een plan voorleggen aan de overheid over hoe het bedrijf invulling gaat geven aan de reorganisatie, die een voorwaarde is voor de financiële hulp van in totaal 3,4 miljard euro. Die bestaat uit een overheidslening van 1 miljard euro en een garantiestelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard euro.


De hoofdpunten van het voorstel van NVLT, VKP en CNV:

  • Onder 1x modaal levert niemand in, maar krijgt iedereen de aangekondigde loonsverhogingen uiteindelijk met terugwerkende kracht, na 31-12-2022;
  • Tussen 1 en 1,5x modaal komt er een tredestaffel waarbij tussen de 100% en 0% van de helft van de aangekondigde loonsverhogingen met terugwerkende kracht wordt uitgekeerd na 31-12-2022 (zo wordt deze groep “zoveel als mogelijk ontzien”);
  • Ploegendiensttoeslag telt niet mee in de grondslag waarover je moet inleveren, want dat is in de eerste plaats een vergoeding voor het werken in ongezonde nacht- en wisseldiensten;
  • Voor de bijdrage aan de arbeidsvoorwaardenreductie blijven we zoveel mogelijk af van het pensioengevende salaris en het maandelijks inkomen;
  • Daarom willen we de bijdrage van 0% tot en met 20% (van 0 tot 3 keer modaal) invullen door allereerst het uitstellen van de loonsverhogingen van 2 keer 2,5% (augustus 2020 en augustus 2021);
  • Ook stellen we voor om over de 10 maanden van 2022 waarover nog geen cao is afgesproken voor alle medewerkers een nullijn aan te houden, door alleen inflatiecorrectie af te spreken;
  • Daarna volgt voor het invullen van de bijdrage het inzetten van de winstdelingsregeling over 2019 (voor zover de individuele bijdrage nog niet is bereikt), vervolgens kan het duurzaam inzetbaarheidsbudget worden gebruikt;
  • Pas daarna komt de pensioengevende eindejaarsuitkering of het variabel inkomen aan de beurt.
  • Wij doen dit voorstel gestand als ook de domeinen vliegers en cabine binnen KLM hun bijdrage onder dezelfde uitgangspunten leveren.
Extra advertentie tonen: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021