Memo waarschuwde airlines voor terroristische aanslagen

19 mei 2002 - 2:00
Vijf maanden voorafgaande aan de terroristische aanslagen van 11 september, in de Verenigde Staten, heeft de Amerikaanse regering luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd voor aanslagen door groeperingen uit het Midden Oosten. Het zou hierbij gaan om kapingen of het opblazen van Amerikaanse toestellen. Luchtvaartmaatschappijen werd toen gevraagd een hoge mate van alertheid te tonen. Deze waarschuwing werd zaterdag 6 april uitgegeven door The Associated Press nadat Ahmed Ressam werd veroordeeld na zijn pogingen om de Internationale luchthaven van Los Angeles op te blazen tijdens de millennium viering. Een memo van de Federal Aviation Administration (FAA), gedateerd 18 april 2002, gaf aan dat 4 Al-Qaeda leden terecht stonden in New York, beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. De waarschuwing, die afliep op 31 juli, was er één uit een serie van 15 informatie bulletins die het afgelopen jaar werden verspreid met daarin de waarschuwing van mogelijk terroristische aanslagen. De Bush regering meldde dat de aanwijzingen dusdanig vaag waren dat er geen verhoogde veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Ze waren er ook niet vanuit gegaan dat zelfmoord terroristen 4 commerciële vliegtuigen zouden veranderen in rakketen. Afgelopen zaterdag hebben republikeinse vertegenwoordigers president Bush verdedigd tegen de kritiek dat de waarschuwingen totaal werden genegeerd. De memos geven geen specifieke details over bedreigingen, noch worden er instructies aan airlines geven om anders te handelen aangaande veiligheidszaken. De memo van april 2001 meldt dat er reden is voor Amerikanen, die verblijven of reizen in het Midden Oosten, om zich zorgen te maken. Ook werd rekening gehouden met aanslagen, maar niet op Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Op 22 juni 2001 waren er wederom onbevestigde berichten dat Amerikaanse belangen risico liepen, de FAA alarmeerde toen opnieuw de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. De veiligheidswaarschuwing, die zou verlopen op 22 augustus, meldde dat er potentieel gevaar bestond voor kapingen als onderhandelingsmethoden om Sjeik Omar Abdel Rahman te bevrijden uit zijn gevangenschap in de Verenigde Staten. Op 28 augustus was te lezen in een memo, die op 30 november zou verlopen, dat airlines werden gewaarschuwd niet te vliegen naar Israël vanwege de dreigingen die uitgingen van de gevechten tussen Israëliërs en Palestijnen. Bron: DFW.com
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen