Alle opties liggen nog op tafel voor toekomst Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport Ryanair
20 april 2022 - 17:40 | Door: 
ANP / Reismedia
| Foto: Maastricht Aachen Airport

MAASTRICHT - Wat betreft de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA) liggen alle opties nog op tafel. Dat blijkt uit een voorstel dat Geduputeerde Staten woensdag aan Provinciale Staten voorlegden. Er was sprake van enige verwarring: het voorstel wekte aanvankelijk de indruk dat GS pleiten voor een alternatieve invulling van het terrein.

Het College van Gedeputeerde Staten meldde woensdagmiddag in een verklaring "eraan te hechten dat álle opties met daarbij alle onderliggende informatie op tafel liggen als basis voor uiteindelijke besluitvorming".

GS wijzen erop dat kiezen voor het openhouden van het vliegveld automatisch een renovatie van de start- en landingsbaan inhoudt. En dat gaat ruim 35 miljoen euro kosten.

De Limburgse Staten beslissen op 3 juni over de toekomst van MAA. In totaal leggen GS de Staten vier mogelijkheden voor, waarvan sluiting 'Alternatieve gebiedsontwikkeling' er een is. De andere scenario's heten ‘Groeiruimte benut’, ‘Omgevingsbewuste luchthaven' en ‘Innovatief en duurzaam vliegen’.

De meeste fracties in de Staten lijken het meest te voelen voor openhouden van de luchthaven zonder verdere groei, waarbij de nadruk dan op vrachtverkeer komt te liggen.

Tot nog toe waren alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor sluiting. Mochten de Staten een van de drie andere opties kiezen, dan moeten zij om te beginnen 35 miljoen euro reserveren, aldus GS.

Met sluiting van MAA is de provincie volgens twee recente onderzoeken het goedkoopst uit. De vier mogelijke toekomstscenario's zijn bekeken op aspecten rond onder meer natuur, landschap, klimaat, veiligheid en gezondheid.

'Sluiting duurder'
Dat sluiting van MAA de gunstigste optie is wordt echter door allerlei partijen betwist omdat die gebaseerd zou zijn op onvolledige gegevens. Zo zou sluiting de provincie geen 150 miljoen euro kosten, maar minimaal 326,5 miljoen euro. Bovendien is er een analyse gemaakt van alternatieve gebiedsontwikkeling van de luchthaven bij sluiting, waaruit blijkt dat deze alternatieven tegen de nodige beperkingen aanlopen.

Volgens ondernemersverenigingen evofenedex, Air Cargo Netherlands en de LWV is het behoud van de luchthaven - waarbij de nadruk ligt op vrachtverkeer - ook een rendabele optie.

MAA leunt al jaren zwaar op steun door de provincie. Een deel van de omwonenden pleiten voor sluiting. Zij vinden een vliegveld in een dichtbevolkt gebied niet kunnen. Er is veel overlast van geluid en van losvliegende dakpannen door laag overvliegende vrachtvliegtuigen. Ook veroorzaakt het vliegveld volgens tegenstanders schade voor het toerisme in Limburg.

Groot draagvlak
Tegelijkertijd blijkt het draagvlak onder de Limburgse bevolking voor Maastricht Aachen Airport hoog te zijn. Uit een zeer recent onderzoek van Motivaction in opdracht van de provincie blijkt 56 procent van de Limburgers 'positief' of 'zeer positief' ten opzichte van de luchthaven te staan, 35 procent heeft een neutrale basishouding. Slechts acht procent zegt 'negatief' of 'zeer negatief' ten opzichte van de luchthaven te staan.

Tegelijkertijd vinden op de achtergrond nog gesprekken plaats over samenwerking tussen Maastricht Aachen Airport en Schiphol. In een recente brief, gedateerd op 14 april, schrijft topman Dick Benschop dat de luchthaven kansen ziet voor een intensievere samenwerking met MAA om "te werken aan verdere verbetering van de duurzame luchthavencapaciteit van Nederland". Randvoorwaarde hierbij is volgens Benschop dat de Provinciale Staten de betrokkenheid van Schiphol wenselijk acht.

 

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen