Leden cabinebond VNC akkoord met cao-voorstel KLM

11 januari 2018 - 19:48 | Door: 
Rob Somsen
| Foto: KLM

SCHIPHOL - De ledenraad van cabinebond VNC heeft donderdag met overgrote meerderheid ingestemd met het KLM principe CAO-akkoord. De uitslag van de stemming is 58 voor, 1 tegen en 1 blanco stem, aldus de belangenvereniging.

VNC-voorzitter Annette Groeneveld toonde zich donderdagavond in gesprek met Reismedia opgelucht dat de bond en KLM er samen uit zijn gekomen en dat de ledenraad het behaalde resultaat ondersteunt.

"We hebben een lange, moeizame weg bewandeld die zo’n anderhalf jaar de gemoederen bezig heeft gehouden. Deze weg leek in een doodlopende straat te eindigen met het KLM eindbod dat massaal door de leden van de VNC en FNV Cabine werd weggestemd", aldus de VNC. Afgelopen weken kwam er opeens schot in de zaak nadat er informeel contact gezocht werd met beide cabinebonden vanuit de KLM cao delegatie. De VNC is hierop ingegaan en afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen de VNC en KLM, dat heeft geresulteerd in het principe akkoord waar nu de Ledenraad mee heeft ingestemd.

FNV cabine
VNC gaf er de voorkeur aan, naar eigen zeggen, om een cao te sluiten met drie partijen: KLM, de VNC en FNV Cabine. VNC heeft nu een deal. De FNV nog niet. "We hebben namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar onze achterban, het korps. De collega’s die lid zijn bij een van de twee cabinevakbonden zijn eensgezind gebleken bij de afwijzing van het eindbod en we hopen dat zij dit ook zijn bij de instemming met het sterk verbeterde bod dat er nu ligt. De cao - het woord zegt het al - is een ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ die geldt voor het hele korps", aldus VNC.

Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen