'Herziening luchtruim leidt niet tot meer vluchten Schiphol'

Luchtverkeersleiding-LVNL(c)LVNL-1200
4 april 2023 - 10:53 | Door: 
onze redactie
| Foto: LVNL

DEN HAAG – De herziening van het luchtruim en de vergroting van de capaciteit bij de luchtverkeersleiding zijn niet bedoeld om meer vluchten op Schiphol mogelijk te maken. Het doel is om meer ruimte te scheppen, zodat vliegtuigen gelijkmatiger kunnen dalen en stijgen van en naar een grotere hoogte en voor minder overlast zorgen.

Dat antwoordt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op Kamervragen van de ChristenUnie en D66. De twee partijen uitten half maart hun zorgen over de luchtruimherziening. Vooral het toevoegen van een vierde naderingspunt naar Schiphol boven Utrecht en Gelderland wekte onbegrip. De twee partijen en veel inwoners van de provincies zijn bezorgd dat hierdoor de overlast door vliegverkeer in hun regio toeneemt, terwijl die nu juist minder moet worden.

Harbers legt in de brief aan de Kamer uit dat de herindeling nu juist tot minder overlast moet leiden. Op dit moment wordt vliegverkeer van en naar Schiphol afgehandeld via drie naderingspunten, waar vliegtuigen tussen de 7.000 en 10.000 voet vliegen en de eindnadering lange tijd op circa 2.000 voet wordt gevlogen. Juist dat laatste veroorzaakt overlast, omdat vliegtuigen vaker gas moeten bijgeven.

Met de invoering van een vierde naderingspunt kunnen vliegtuigen vanaf minimaal 10.000 voet gelijkmatiger dalen, zonder dat ze gas hoeven bij te geven. Na de start kunnen ze gelijkmatiger klimmen en bereiken eerder 10.000 voet en hoger. Dat leidt volgens minister Harbers tot minder geluidsoverlast en minder nadelige effecten van de uitlaatgassen als CO2. Omdat het vliegverkeer over vier naderingspunten wordt verdeeld, wordt het meer gespreid en neemt de overlast per punt af. Dat geldt ook voor Utrecht en Gelderland en de daar gelegen Natura 2000-gebieden, waar vliegverkeer van Schiphol nu relatief laag passeert.

Daalpatroon
Over de zorgen van ChristenUnie en D66 dat de herziening juist meer vliegverkeer mogelijk maakt, zegt minister Harbers: “De verruiming van de civiele capaciteit heeft niet als doel om het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol te laten groeien. (…) Om gelijkmatig te dalen zijn vaste naderingsroutes nodig. Op deze routes kan de luchtverkeersleider alleen nog maar snelheidsinstructies geven, omdat anders het gelijkmatige daalpatroon verstoord zou worden. Dat betekent dat de afstand tussen vliegtuigen verder vergroot moet worden dan vandaag de dag, omdat de luchtverkeersleider minder mogelijkheden heeft om nog met het verkeer te sturen richting Schiphol.”

Harbers voegt er aan toe dat het aantal vliegbewegingen onderdeel is van het Luchthavenbesluit van Schiphol en niet van dit traject van de luchtruimherziening. Juist over het aantal bewegingen is veel discussie, omdat het kabinet dit vanaf eind 2024 wil terugbrengen tot 440.000.

Het project luchtruimherziening loopt inmiddels al enkele jaren en had oorspronkelijk dit jaar moeten worden ingevoerd. De herziening is niet alleen nodig om vliegverkeer te spreiden, maar ook om ruimte te maken voor een groter oefengebied voor de Lockheed F-35 van de Koninklijke Luchtmacht. Het kabinet wil dit jaar komen tot een Integrale Programma Beslissing en besluiten over het vervolgtraject.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen