Vliegen boven Noordzee wordt veiliger

18 december 2003 - 1:00
DEN HAAG - Het vliegen boven de Noordzee wordt veiliger gemaakt, zo meldt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Er komt voor het vlieggebied van de offshore industrie een volledige radio- en radardekking, luchtverkeersbegeleiding, betere weersinformatie. De regelgeving, mede ten behoeve van het overheidstoezicht, wordt aangescherpt. Voor opsporings- en reddingsoperaties op de Noordzee is een speciaal ingerichte helikopter met een capaciteit van ruim 20 mensen beschikbaar. Dat is het advies uit het overleg dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat, in opdracht van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, heeft gevoerd met de Nederlandse Aardoliemaatschappij NAM en NOGEPA, waarin olie- en gasproducenten zijn verenigd, de Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht, de Luchtverkeersleiding Nederland, het Korps Landelijke Politiediensten, het KNMI, Schreiner North Sea Helicopters en Bristow Helicopters, de pilotenorganisaties OVN en VNV en FNV Bondgenoten. Het Directoraat Generaal Luchtvaart zal samen met de Inspectie het voorstel uitwerken en aan de staatssecretaris voorstellen doen voor regelgeving, kostentoedeling en werkafspraken met de betrokken partijen. De werkgroep wordt gevraagd ook in de toekomst advies te blijven geven. Het merendeel van het vliegverkeer boven de Noordzee wordt uitgevoerd door helikopters voor het vervoer van en naar, alsmede tussen de platforms van olie- en gasproducenten. Het gaat om ongeveer 100.000 vluchten per jaar. Er worden jaarlijks circa 400.000 personen vervoerd. Daarnaast is er militair verkeer (1850 vluchten), kustwachtvluchten (380) en politievluchten (300). In de afgelopen 10 jaar heeft zich één ongeval voorgedaan en zijn 17 incidenten alsmede circa 60 voorvallen onderzocht. Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft opdracht voor het onderzoek gegeven, nadat onder andere vanuit de pilotenorganisaties en helikopterbedrijven werd gevraagd om verhoging van de veiligheid van het vliegen boven de Noordzee. Op verzoek van de staatssecretaris hebben de betrokken bedrijven en instanties hun expertise en kennis aangeboden ten behoeve van het onderzoek. Als grootste zorg werd het ontbreken van voldoende opsporings- en reddingsmogelijkheden gezien. Daarnaast is er onvoldoende meteorologische informatie en informatie over ander luchtverkeer beschikbaar en wordt vanuit commerciële motieven niet altijd een juiste afweging gemaakt tussen veiligheid, economie en milieu. In een uitbreiding van reddingscapaciteit is inmiddels voorzien. Naast de Marinehelikopter is een civiele SAR(Search and Rescue)-helikopter beschikbaar, gefinancierd door de olie- en gasproducenten. De operaties van de reddingshelikopters worden gecoördineerd door de Kustwacht. De SAR-helikopter is, naast de off shore, inzetbaar voor alle levensbedreigende situaties op zee. Er worden steunzenders geplaatst om radiodekking in hele gebied te realiseren en er komt onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de radardekking boven de Noordzee, zodat goede luchtverkeersbegeleiding mogelijk wordt. Het ministerie onderzoekt samen met het KNMI de financiering van het plaatsen van weerstations, waarmee de weersinformatie kan worden uitgebreid. Verder spreekt het ministerie met de Luchtverkeersleiding Nederland over een af- en aanmeldingsplicht voor alle luchtverkeer dat de helikopterroutes en overig vlieggebied boven de Noordzee binnenvliegt c.q. doorkruist. Verkeer en Waterstaat laat een onderzoek uitvoeren naar de invloed van commerciële druk op de vliegveiligheid. Tezamen met Defensie wordt gewerkt aan aanpassing van de regelgeving. De Inspectie Verkeer en Waterstaat neemt deel aan het internationale overleg inzake Noordzee off shore operaties, waarin met Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Engeland afstemming plaats heeft over de organisatie en het gebruik van het luchtruim boven de Noordzee.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen