Brussel wacht op meer informatie over krimp Schiphol: voorlopig geen positief oordeel

Turkish Aeroflot A350 Schiphol
13 maart 2023 - 15:25 | Door: 
onze redactie
| Foto: Reismedia

BRUSSEL - Bijna negen maanden na het kabinetsbesluit om Schiphol fors te laten krimpen, wacht Brussel nog altijd op essentiële informatie van het ministerie van Infrastructuur over de noodzaak van de reductie. Omdat het dossier verre van volledig is, kan de Europese Commissie nog niet oordelen of luchtvaartminister Mark Harbers de juiste afwegingen maakt. Dat zegt Henrik Holelei, directeur-generaal Move van de Europese Commissie (EC) in een gesprek met het FD.

“We moeten nog noodzakelijke informatie van Den Haag krijgen, over de rechtvaardiging van het besluit en over de procedures die aan het besluit vooraf zijn gegaan. Kunnen de gestelde milieudoelen voor Schiphol alleen maar worden bereikt door een reductie van het vliegverkeer?”, zegt Hololei, die overigens onder vuur ligt vanwege gratis vliegreizen met Qatar Airways.

Hij vervolgt: “We begrijpen de milieuoverwegingen van de regering maar een dergelijke interventie in de luchtvaart moet wel heel goed worden gemotiveerd. De Commissie zal kijken naar de Europese wetgeving en in het bijzonder naar de ‘balanced approach’ van het project.”

Het zal daardoor nog vele maanden duren voordat Brussel een oordeel velt in deze zogeheten balanced approach. Een positief oordeel is essentieel voor Den Haag om de krimpplannen te kunnen doorzetten.

Procedure in volle gang
Navraag van het FD bij het ministerie van Infrastructuur leert dat de procedure nog in volle gang is. Minister Harbers begint ‘binnenkort’ met een brede consultatieronde, waarin alle stakeholders van de luchthaven, zoals luchtvaartmaatschappijen en touroperators, hun zienswijzen kunnen indienen. Daarna zal Den Haag het krimpbesluit evalueren en zo nodig de voorstellen aanpassen.

Het is volgens het ministerie moeilijk in te schatten hoe lang de procedure nog gaat duren. ‘We kiezen voor een heel zorgvuldig proces’, zegt een woordvoerder. ‘Dat is ook een van de eisen die Brussel stelt. De planning is nog steeds dat we op 1 november 2024 de capaciteit van Schiphol kunnen reduceren tot 440.000 vliegbewegingen.’

Toch groeit de twijfel of die planning realistisch is. Om het aantal toegestane vliegbewegingen van 500.000 per jaar terug te kunnen brengen naar 440.000 eind 2024, moet Brussel groen licht geven. Daarnaast moeten de slots (de start- en landingsrechten) opnieuw worden verdeeld over alle luchtvaartmaatschappijen. De onafhankelijke Nederlandse slotcoördinator ACNL, heeft al aangegeven dat het zeer moeilijk zal worden om de verdeling tijdig geregeld te hebben voor het winterseizoen van 2024.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Finnair A350
09-04-2024, 12:34
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen