Benno Baksteen: Krimp, klare onzin

Benno Baksteen
19 november 2022

Het kabinet lijkt nog steeds krimp van Schiphol af te willen dwingen. Ondanks de maatschappelijke schade die het onvermijdelijke en onomkeerbare wegvallen van verbindingen zal veroorzaken en ondanks het feit dat die krimp niets oplevert voor de vier doelstellingen in de Kamerbrief.

extra add 1ste alinea: 
1

In het bericht ‘Falende overheid‘ werd al toegelicht waardoor krimp niets oplevert of zelfs averechts werkt als het gaat om CO2-uitstoot, fijnstof, en stikstofneerslag in natuurgebieden.

Voor beperking van geluidhinder, de volgens het kabinet belangrijkste drijfveer, zal krimp ook niet of averechts werken. Ook dat kwam al aan de orde in dat bericht, met de belofte daar wat uitgebreider op in te gaan. Die belofte wordt ingelost met onderstaande video, waarin drie vragen worden beantwoord:

Wellicht is Nederland vol, maar is Nederland eigenlijk wel dichtbevolkt? Waarom leidt de op zich succesvolle beperking van geluidbelasting niet tot minder geluidhinder? Hoe ziet beleid eruit dat wel geluidhinder zou kunnen verminderen?

Voor wie na het zien van de video meer wil weten: zie de pdf ‘Geluidbelasting versus Geluidhinder‘ voor een uitgebreidere toelichting en bronvermeldingen.

Extra advertentie tonen: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen