'Nieuw Luchthavenverkeerbesluit maakt gecontroleerd herstel Schiphol mogelijk'

Polderbaan
16 februari 2021 - 12:29 | Door: 
Niek Vernooij
| Foto: Schiphol

DEN HAAG - Nu het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Schiphol is gepubliceerd, start ook de zogeheten zienswijzeprocedure voor het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit (LVB) voor Schiphol. Daarin wordt het maximaal aantal nachtvluchten teruggebracht van 32.000 naar 29.000 en de mogelijkheid geboden het aantal vliegbewegingen op te voeren tot het pre-coronaniveau.

Het nieuwe LVB legt de milieugrenzen en de regels voor het baangebruik voor Schiphol vast. Deze worden in de praktijk al sinds 2012 toegepast, maar zijn nu voorzien van een wettelijke basis en de daarbij behorende handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel.

In het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit worden de uitzonderingen om gebruik te maken van een vierde start- of landingsbaan aan banden gelegd. Verder is in de LVB het aantal vliegtuigbewegingen vastgelegd zoals die vóór de uitbraak van de coronacrisis werden afgewikkeld op Schiphol. Dit betekent dat Schiphol, na de huidige crisis, net als voorheen maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar mag afwikkelen. In het LVB is daarover een speciaal artikel opgenomen.

Ook wordt een zogenaamde streefwaarde geïntroduceerd: door de jaarlijkse hinder af te zetten tegen deze streefwaarde, moet inzichtelijk worden of en in hoeverre de luchtvaartsector er blijvend in slaagt om de hinder in de omgeving van Schiphol te laten afnemen.

'Bijzonder moment'
“Het LVB komt op een bijzonder moment, midden in de coronacrisis die de hele samenleving en ook de luchtvaart hard raken”, zegt CEO Dick Benschop van Schiphol Group in een reactie. “Voor de luchtvaart voorzien wij een periode van gecontroleerd herstel van het netwerk dat ons land verbindt met de grote economische centra in de wereld. Dat herstel gaat hand in hand met het verbeteren van de leefomgeving en verduurzaming van de luchtvaart.”

Dinsdag is ook het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Lelystad Airport gepubliceerd door de minister van LNV. Hiervoor zet Schiphol Groep een deel van de beschikbare stikstofruimte van Schiphol in. Via extern salderen worden daarmee de eerste 10.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad Airport vergund.

VVR
Minister Van Nieuwenhuizen heeft dinsdag verder de verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport gepubliceerd, met als doel het internationale netwerk van Schiphol te versterken en vakantievluchten vanaf Lelystad Airport uit te voeren. “Met de passende beoordeling en de publicatie van de VVR is de voorbereiding voor Lelystad Airport afgerond”, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Definitieve besluitvorming hierover is aan een nieuw kabinet en parlement aangezien het dossier 'Lelystad Airport' controversieel is verklaard.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen