Werkplan Vliegtuiggeluid 2003 goedgekeurd

19 augustus 2003 - 2:00
Voorzitter Eversdijk van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003, heeft van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en haar collega van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vernomen dat zij het werkplan van de commissie hebben goedgekeurd. De opdrachten aan de commissie, die betrekking hebben op het vliegtuiggeluid rondom Schiphol, zijn opgenomen in het instellingsbesluit, dat op 16 mei 2003 is gepubliceerd.

In het werkplan is beschreven hoe de commissie voornemens is haar werkzaamheden uit te voeren. Uitgaande van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zal de commissie voorstellen doen voor de uitbreiding van de handhaving van vliegtuiggeluid naar het ”buitengebied”, voor het meten van vliegtuiggeluid en voor de evaluatie van de overgang naar de nieuwe Europese maten voor de geluidbelasting op basis van de opgetreden geluidbelasting in de jaren 2000 tot en met 2005. Het werkplan is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.

Naast de uitvoering van de opdrachten zelf, is in het werkplan ook tot uitdrukking gebracht dat de commissie veel waarde hecht aan een goede communicatie met direct betrokkenen. Daartoe zal onder andere worden samengewerkt met de Commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen