ANVR roept AFKL op snel afspraken te maken over invoering NDC

ANVR Logo 2019
7 januari 2020 - 17:58 | Door: 
Onze redactie

LEUSDEN - Belangenorganisatie ANVR heeft in een overleg in november met vertegenwoordigers van Air France-KLM er op aangedrongen om de invoering van NDC met een half jaar uit te stellen, vanwege de vertraging in de voortgang van de NDC-ontwikkeling bij KLM.

Met NDC-only tarieven tijdens de Wereld Deal Weken van KLM en de rap naderende afloopdatum van de NTA (1/4/20) dreigen agenten zonder NDC-connectie het slachtoffer te worden van de impasse tussen Air France-KLM en de GDS’en. De ANVR roept partijen daarom dringend op om tot afspraken te komen.

In een reactie op het verzoek tot verlenging van NTA heeft KLM in december de ANVR aangegeven het te betreuren dat het tot dusver niet mogelijk is geweest om contractuele afspraken te maken met de GDS'en als toekomstige NDC-aggregators.

Consequenties
"Indien Air France-KLM niet op korte termijn tot overeenstemming komt met de reserveringssystemen dan zal dit waarschijnlijk consequenties hebben op een eventuele verlenging van de huidige NDC Transition Agreements (NTA)", aldus de ANVR in een schrijven. NTA is de overeenkomst tussen drie partijen, te weten Air France-KLM, de GDS en de reisagent.

Mochten de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en haar Franse partner niet tijdig tot overeenstemming komen met de reserveringssystemen, dan zal naar redelijkheid een verlenging van de NTA's worden voorgesteld, zodat de agenten de mogelijkheid wordt geboden om met het GDS als aggregator te "connecten", aldus de ANVR.

"Air France-KLM heeft gemeld de content differentiatie tussen de reserveringssyetemen en NDC in 2020 verder gaan intensiveren, tevens zullen nieuwe ontwikkelingen, zoals b.v. Continuous Pricing (uitbreiding van het aantal boekingsklasses en meerdere prijspunten) niet getoond kunnen worden in het huidige GDS Om te voorkomen dat de agenten geen toegang meer zullen hebben tot de volledige Air France-KLM content en geconfronteerd gaan worden met de GDS surcharge, adviseren KL/AF de agenten om te "connecten" via een aggregator of om gebruik te maken van de Agent Booking Tool (voor zover zij nog geen Direct Connect hebben met AF/KL)", meldt de ANVR.

KLM heeft in een vroeg stadium aangegeven met NDC-only acties te komen. De ANVR betreurt dit omdat nog niet alle agenten en consolidators klaar zijn met hun NDC-koppeling. Daarbij ontbreekt ook nog steeds een officieel goedgekeurde NDC versie 18.2, aldus ANVR. KLM Nederland start donderdag met de Werelddeal Weken actie waarbij maar liefst de eerste vier dagen de WDW tarieven alleen via NDC-beschikbaar worden gesteld.

"Een dergelijke actie is naar onze mening billijk indien aan agenten (zonder Direct Connect) voldoende implementatietijd is/wordt gegeven én KLM op tijd haar NDC-huiswerk zou hebben gedaan. Dit is echter niet het geval. De ANVR betreurt dit, laat ze weten. De ANVR roept dan ook dringend partijen (airline én GDS'en) op om tot afspraken te komen.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen