Sociaal Plan KLM: stand van zaken overleg

15 mei 2003 - 2:00
Naar aanleiding van de structurele veranderingen binnen de burgerluchtvaart, de economische tegenwind, de oorlog in Irak en het ontstaan van SARS heeft de KLM op 1 april 2003 vergaande maatregelen aangekondigd om het hoofd boven water te houden.

De maatschappij wil in twee jaar tijd de kosten met 10% terugbrengen, hetgeen een kostenbesparing van 650 miljoen euro betekent.

Volgens de KLM dient een deel van deze besparing tot stand te komen door het personeelsbestand met 2000 tot 3000 formatieplaatsen terug te brengen. Hierbij zouden volgens de KLM gedwongen ontslagen niet voorkomen kunnen worden.

Daarnaast wil de KLM het inkoopproces beter structureren hetgeen een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de gewenste besparingen.

Als derde belangrijke besparing wenst de KLM een aantal efficiency maatregelen te treffen die betrekking hebben op ondermeer de regelgeving met betrekking tot roosters en overige arbeidsvoorwaarden zoals pensioenen.

Hierover zal op korte termijn overleg worden gevoerd met de vakbonden.

Vakbond De Unie zegt de zorgelijke situatie waarin de
burgerluchtvaart in zijn algemeenheid en de KLM in het bijzonder verkeert erkennen en gaat ervan uit dat de gehele organisatie bijdraagt aan een gezonde KLM.

Ter voorbereiding op het overleg over het Sociaal Beleid heeft De Unie een aantal voorstellen geformuleerd die betrekking hebben op het verminderen van de overtolligheid binnen de KLM.

In het overleg over het sociaal plan zijn twee grote knelpunten gerezen tussen de bonden en de KLM. Deze twee zijn:
de criteria waarlangs medewerkers als overtolligen worden aangewezen en toepassing van bijlage 15 (overtolligheidsregeling) van de CAO KLM.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het overleg over het sociaal plan op vrijdag 16 mei voortgezet.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen