Eindhoven Airport kritisch over toekomstadvies Van Geel

25 april 2019 - 16:12 | Door: 
Niek Vernooij
| Foto: Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Door een te streng afgestelde normstelling voor 2030 is er te weinig ontwikkelruimte voor Eindhoven Airport. Dat stelt luchthavendirecteur Joost Meijs in reactie op het donderdag gepresenteerde advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel voor de toekomst van Eindhoven Airport.

Eindhoven Airport meldt in een verklaring positief te zijn over de gekozen centrale gedachtegang in het advies, waarbij gestuurd wordt op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Maar een volgens Eindhoven Airport te strenge normstelling tempert het enthousiasme van de luchthaven.

In het advies van Van Geel staat dat de geluidshinder in 2030 dertig procent minder moet zijn dan in 2019. Maar volgens datzelfde advies is er in 2030 bij zestig procent vlootvernieuwing nog geen ontwikkelruimte voor de luchthaven. Een beloning voor goed gedrag ontbreekt daardoor.

"Luchtvaartmaatschappijen hebben ontwikkelperspectief nodig als incentive"

“Luchtvaartmaatschappijen hebben ontwikkelperspectief nodig als incentive om als eerste hun nieuwe vliegtuigen op Eindhoven Airport in te zetten”, stelt Meijs. “De te behalen milieuwinst als gevolg van substantiële vlootvernieuwing zou verdeeld moeten worden op een wijze waardoor het als incentive kan dienen voor de sector om te innoveren.”

Maar met de voorgestelde strenge normstelling loopt Eindhoven Airport volgens Meijs het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan. “Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijker op gang komen.” Bij de vlootvernieuwing gaat het om vervanging van huidge vloot door nieuwe Airbus A320neo's en Boeing 737 MAX'en.

Bestemmingennetwerk
De geschetste ontwikkelingsmogelijkheid biedt volgens de luchthavendirecteur te weinig ruimte aan bestaande en nieuwe luchtvaartmaatschappijen voor de verbetering van de kwaliteit van het bestemmingennetwerk. “Daarmee is er te weinig ruimte om in de praktijk mee te bewegen met de ontwikkeling en de behoeftes van de Brainportregio.”

Een ander punt van aandacht is volgens Joost Meijs het ontbreken van handvatten in het advies voor de periode vanaf 2022 tot 2030. “Dit betekent dat partijen opnieuw met elkaar in gesprek moeten gaan.”

Er moeten volgens de vertrekkende luchthaventopman snel meer concrete kaders komen waarop daadwerkelijk besluitvorming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan plaatsvinden “zodat omgeving en luchthaven snel de verlangde helderheid krijgen.”

In een toelichting op zijn advies stelde Pieter van Geel donderdag in het Evoluon dat slechts door de inzet van nieuwe vliegtuigen Eindhoven Airport nog zal kunnen groeien. Nieuwe vliegtuigen met stillere motoren moeten zorgen voor een lagere geluidsbelasting.

Volgens Van Geel moet de inzet van nieuwe vliegtuigen worden gestimuleerd via de luchthavengelden. Daarbij geldt dat bij gebruikers van oudere toestellen hogere luchthavenkosten in rekening worden gebracht. 

De vlootvernieuwing, waarbij de huidige generatie vliegtuigen wordt vervangen door nieuwe toestellen als de A320neo en 737 MAX. De inzet van deze zuinigere toestellen moet ook bijdragen aan een verlaging van de CO2-uitstoot.

Biobrandstof
Omdat in de periode tot 2030 elektrisch vliegen nog niet tot de mogelijkheden zal behoren, is het gebruik van biobrandstof volgens Van Geel een manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het doel is om in 2023 vijf procent bijmenging te realiseren. Een probleem is de beperkte beschikbaarheid daarvan.

Eindhoven Airport moet volgens Van Geel daarom een trekkersrol vervullen in het samenbrengen van brandstofproducenten, brandstofhandelaren en luchtvaartmaatschappijen. Dat moet de vraag naar duurzame brandstoffen stimuleren, het beter betaalbaar maken en het aanbod garanderen.

“Ook wij zijn bezig om stappen te zetten om invulling te geven aan een slimme en duurzame luchtvaartontwikkeling in de toekomst", zegt Meijs daarover. "In de context van een lange termijn perspectief zullen wij de aanbevelingen van Pieter van Geel gaan bekijken en verder in gesprek gaan met alle stakeholders."


Onbeperkte toegang

... tot Luchtvaartnieuws en Zakenreisnieuws, plus iedere maand GRATIS het populaire en exclusieve Luchtvaartnieuws Magazine met achtergronden bij het nieuws. Makkelijk toegankelijk tot het nieuws op iedere denkbare contentdrager en in print (in Nederland tegen toeslag).

Klik hier om te profiteren van een fikse korting tot 35 procent. Wel of geen abonnee en u waardeert onze journalistiek? Steun ons dan als tientjes lid als begunstiger!

 

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen