Advies: groei op Eindhoven Airport niet meer centraal stellen

25 april 2019 - 11:34 | Door: 
Niek Vernooij
| Foto: Proefcasus Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Op Eindhoven Airport moet groei niet langer centraal staan en de geluidsoverlast moet in 2030 met dertig procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 2019. Dat stelt oud-staatssecretaris Pieter van Geel voor in een advies dat hij donderdagochtend overhandigde aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Als verkenner van de zogeheten Proefcasus Eindhoven Airport heeft Van Geel verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen. Hij sprak met omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden. Het resultaat is een zo breed mogelijk gedragen advies over de ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030.

Centraal in het advies staan vijf speerpunten: actief sturen op minder geluidbelasting, structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit, meerwaarde bieden voor de regio en vertrouwen vanuit de omgeving herstellen.

In de afgelopen tien jaar maakte Eindhoven Airport een sterke groei door. Parallel aan de groei van het aantal passagiers (tot inmiddels 6,5 miljoen) steeg het aantal vliegbewegingen tot pakweg 40.000. Een draagvlak voor een groei zoals in de afgelopen jaren blijkt er volgens Van Geel echter niet te zijn in de regio rond de luchthaven.

De verkenner stelt een nieuw sturingsmodel voor dat insteekt op afname van de geluidbelasting. “Tot nu toe wordt het aantal vluchten bepaald en kijken we naar de geluidbelasting. Laten we dat omdraaien. Stel een scherp handhaafbaar doel voor de geluidbelasting en kijk vervolgens welk aantal vluchten daarbij past.”

Groeipotentieel verdienen
Groei van het aantal vliegbewegingen wordt door Van Geel niet per se uitgesloten. Bij ‘overperformance’ ten opzichte van de gestelde norm kan de luchthaven groeipotentieel ‘verdienen’. Van Geel: “Zo beloon je het inzetten van schone en stillere vliegtuigen.”

Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport liet zich eerder dit jaat al tegenover Luchtvaartnieuws Magazine ontvallen dat groei niet meer voorop staat in de ontwikkeling van de luchthaven. “Wij zitten op een scharnierpunt van een kwantitatief hoofdstuk naar een kwalitatief hoofdstuk.”

Wat betreft aantal vliegbewegingen heeft Eindhoven Airport al aangegeven voor 2019 het aantal vliegbewegingen te beperken tot 41.500, waar er ruimte is voor 43.000. Van Geel adviseert nu om dit door te trekken tot 2022. Ook stelt hij voor om geen geplande vluchten na 23.00 uur te laten plaatsvinden.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen