Schiphol resultaten positief

2 maart 2002 - 1:00
Schiphol Group heeft over 2001 een nettoresultaat behaald van € 183 miljoen tegen € 144 miljoen in 2000. Daarbij wordt aangetekend dat het resultaat over 2000 voor circa € 18 miljoen negatief werd beïnvloed door bijzondere lasten, met name in verband met de voorziene beursgang.

Voor het derde opeenvolgende jaar had de onderneming, vanwege de opnieuw hoge investeringen, echter een negatieve cash-flow van -/- € 123 miljoen.

De return on net assets (RONA) bedroeg 8,6% tegen 8,7% in 2000. Inclusief het indirecte beleggingsresultaat op de vastgoedportefeuille van Schiphol Real Estate bedroeg de RONA 12,7% tegen 11,8% in 2000. Het rendement op het eigen vermogen (ROE) kwam uit op 11,0% tegen 9,9% in het voorgaande jaar.

De aanslagen van 11 september hebben het resultaat van Schiphol Group met circa € 23 miljoen negatief beïnvloed. Desondanks kwam de nettowinst hoger uit dan aanvankelijk werd verwacht. Dit kwam mede omdat Schiphol Group over 2001 nog geen vennootschapsbelasting verschuldigd was. Dit is vanaf 1 januari 2002 wel het geval.

Het voornemen is om van het nettoresultaat circa 25% (€ 45 miljoen) als dividend uit te keren aan de aandeelhouders van Schiphol Group: het Rijk (75,8%), Amsterdam (21,8%) en Rotterdam (2,4%).

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen