Uitbreiding luchthaven mag ontwikkeling Lelystad niet belemmeren

17 januari 2003 - 1:00
Het college van Lelystad schroomt niet om schade te verhalen op het Rijk als de bestaande plannen voor uitbreiding van Luchthaven Lelystad de bestaande en de toekomstige uitleg van de stad beperken. Door de aanwijzing van Lelystad Airport tot business airport neemt het aantal vliegbewegingen toe en mogen ook zwaardere vliegtuigen landen en opstijgen. De vast te stellen vliegroutes en geluidscontouren die daarvan het gevolg zijn, zetten de ontwikkeling van Lelystad voor het oostelijke deel van de stad op slot, schrijft het college van Lelystad aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. De schade die daarvan het gevolg is becijfert het college op 20 tot 30 miljoen euro. Volgens het college van Lelystad, dat altijd vóór de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad tot business airport is geweest, kan een dergelijke aanwijzing goed samengaan met de verdere groei en ontwikkeling van de Flevolandse provinciehoofdstad. Het college mist echter in de bestaande plannen onderzochte alternatieven daarvoor. Wat in de Planologische Kernbeslissing en de Milieu Effect Rapportage Luchtvaartterreinen voorligt, gaat uit van de economische meest voordelige uitwerking voor de luchthaven. Het belang van Lelystad stond daarbij niet voorop. In de inspraakreactie vraagt de gemeente Lelystad dan ook om alternatieven voor vliegroutes en geluidscontouren te onderzoeken. Alternatieven die niet belemmerend of beperkend zijn voor de uitleg van Lelystad. De huidige plannen voor het vliegveld betekenen dat 1050 voor een deel reeds bestaande woningen van de nieuwbouwwijk De Landerijen binnen de geluidscontour vallen. Ook 500 tot 700 woningen in het te ontwikkelen Lelystad Zuid kunnen bij doorgang van de voorliggende plannen niet worden gebouwd. De gemeente Lelystad spreekt zich uit tegen de vliegroutes die over delen van bestaand en toekomstige stedelijk gebied gaan lopen zoals Lelystad Haven, het recreatiegebied t Bovenwater, nieuwbouwwijk De Landerijen en het toekomstige stadsdeel Lelystad Zuid. Verder is de gemeente bij handhaving van de huidige plannen tegen de extensieregeling die bij onverwachte omstandigheden extra vluchten mogelijk maakt tussen 23.00 en 24.00 uur. Normaal is het luchtvaartterrein gesloten tussen 23.00 en 06.00 uur.
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen