In maart meer dan 100.000 passagiers op Rotterdam Airport; minister positief over voorlopig toekomstplan

Rotterdam Airport
15 april 2022 - 12:15 | Door: 
onze redactie
| Foto: RTHA

ROTTERDAM - Rotterdam The Hague Airport heeft in maart 102.000 passagiers ontvangen. Het is voor het eerst sinds oktober dat de luchthaven weer boven de 100.000 uitkomt. Ten opzichte van maart 2021, toen er amper gevlogen werd, betekent dit een vertweehonderdvoudiging. In vergelijking met pre-coronajaar 2019 zit het vliegveld nu op 73 procent herstel.

Aangezien eind maart het zomerseizoen van start is gegaan, met veel meer vluchten dan in het winterseizoen, zal het passagierscijfer in april vrijwel zeker verder stijgen.

Toekomst Rotterdam The Hague Airport
De Rotterdamse luchthaven werkt ondertussen hard aan de voorbereiding voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit. Daarin staat onder andere of en hoeveel het vliegveld de komende jaren mag groeien. Uit het participatieproces tussen luchthaven en belanghebbenden (bijvoorbeeld bewoners en bedrijven in de omgeving) is nu het volgende voorlopige pakket gekomen:

1. Reduceren van hinder
Er worden maatregelen voorgesteld om het verkeer in de nacht te verminderen (bijvoorbeeld door minder ruimte te bieden voor vertraagd verkeer buiten de reguliere openingstijden, door business aviation niet meer toe te staan tussen 02.00 en 06.00 uur en een maximum te stellen aan de hoeveelheid businessverkeer in het restant van de nacht). Ook wordt voorgesteld om het verkeer aan de randen van de dag te bevriezen op het niveau van gebruiksjaar 2019 en de eis te stellen dat – op basis van een ingroeimodel – alleen de stilste vliegtuigen tussen 07.00 en 08.30 mogen starten vanaf de luchthaven.

2. Het gebruik van de luchthaven
Voorgesteld wordt dat de gebruiksruimte op de luchthaven wordt gesplitst in een deel regulier verkeer en een deel voor spoedeisende hulpverlening en politietaken. Daarnaast wordt voorgesteld dat vlootvernieuwing gedeeltelijk kan worden ingezet voor extra vliegtuigbewegingen, maar alleen tussen 08.30-21.00 uur (op momenten dat de hinder geringer is). Uitgegaan wordt van een 50/50 verdeling tussen sector en omgeving.

3. Overige afspraken
Het gaat in dit geval over het verminderen van emissies om de luchtkwaliteit rond de luchthaven te verbeteren en om de doelstellingen op het gebied van CO2 te realiseren. Daarnaast wordt ingezet op afspraken over de ruimtelijke ordening (hoe gaan gemeenten om met woningbouw in de omgeving van de luchthaven) en innovatie (voortzetten Rotterdam The Hague Innovation Airport).

Het voorlopige pakket is een tussenresultaat uit het participatieproces. De deelnemers hebben afgesproken dat zij dit pakket nu gaan voorleggen aan hun eigen achterban. Op die manier wordt duidelijk of het pakket kan rekenen op regionale steun en draagvlak. Vanaf juni vindt dan weer een nieuwe dialoogronde plaats om te komen tot een definitief voorkeursscenario, dat de luchthaven kan gebruiken als basis voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit. Uiterlijk eind 2024 moet er een nieuw Luchthavenbesluit zijn.

Minister positief
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze week aan de Tweede Kamer laten weten dat hij positief is over het plan dat nu voorligt. Het plan lijkt op hoofdlijnen aan de opgaven te voldoen die zijn opgenomen in de Luchtvaartnota 2020-2050, zoals reductie van geluid en CO2-uitstoot en het verdienen van groei door de hinder aantoonbaar omlaag te brengen. Wel benadrukt de minister dat hij pas een definitief oordeel velt wanneer de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit is ingediend.

Ook Ron Louwerse, de CEO van Rotterdam The Hague Airport, is positief: “Het was een intensieve samenwerking de afgelopen periode. Ik ben tevreden, maar vooral trots op het voorlopige pakket dat nu voorligt. Ondanks alle diverse belangen, ligt er nu een pakket waar alle partijen zich op hoofdlijnen in kunnen vinden. Wij zijn partijen die mee hebben gewerkt aan de realisatie van het VPP (het voorlopige pakket, red.) dankbaar voor hun inzet, vertrouwen, creativiteit en inlevingsvermogen in andermans belangen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de achterbangesprekken en kijk vol vertrouwen uit naar de volgende dialoogronde.”

Bekijk hieronder een gedetailleerder overzicht van de uitkomsten:

RTHA Voorlopig Pakket

 

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen