Van Geel: vergroot publieke participatie bij besluitvorming Schiphol

11 december 2020 - 10:32 | Door: 
onze redactie
| Foto: Schiphol

SCHIPHOL - Rijk, provincies en gemeenten moeten meer als één overheid naar buiten toe optreden bij besluitvorming over Schiphol. Daarnaast moeten omgevingspartijen meer in de besluitvorming van de luchthaven kunnen participeren. Dat stelt oud-staatssecretaris Pieter Van Geel in een advies, dat hij heeft aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Vorig jaar al gaf 'vredesapostel' Van Geel aan dat een ingrijpende herziening van het samenwerkingsmodel van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) noodzakelijk is. In zijn probleemanalyse was hij scherp over de situatie die hij rondom Schiphol waarnam: “Schiphol is verweesd geraakt. De omgevingspartijen voelen zich geen mede-eigenaar van de luchthaven. Iedereen is langzaam maar zeker afgehaakt”.

De belangrijkste ingreep die Van Geel een jaar later voorstelt, is het uit elkaar halen van de ‘interbestuurlijke kolom’ en de ‘participatiekolom’, zoals die nu in de ORS verweven zijn. Van Geel ziet het als taak van de rijksoverheid om de kaders te stellen, concreet door het invullen en borgen van een basisleefkwaliteit, basisparticipatiekwaliteit en basisinformatiekwaliteit.

Van Geel adviseert voor een effectieve aanpak van de vraagstukken in de omgeving een “interbestuurlijke programmatische benadering”, zoals die ook wel bij besluitvorming over wegen en spoor gebruikelijk is. Kernpunt daarbij is een gelijkwaardig partnerschap tussen overheden die als één overheid optreden. Een onafhankelijke rapporteur moet daarbij jaarlijks een externe review geven van de voortgang.

Voor structuur en de continuïteit in de dialoog met de omgeving wordt in het advies de inrichting van een Maatschappelijke Raad Schiphol voorgesteld. Daarin krijgen bewoners (waaronder jongeren), maatschappelijke groeperingen en inhoudelijke experts een plek.

Omgevingshuis
Overheden hebben dan volgens Van Geel de verplichting om participatie te organiseren rond alle besluiten met impact op de leefomgeving. Om de informatie over de omgevingskwaliteit en dienstverlening in de regio Schiphol transparant, centraal vindbaar en compleet te ontsluiten voor de belanghebbenden, pleit hij voor de oprichting van een Omgevingshuis Schiphol.

De voorgestelde aanpak moet volgens Van Geel leiden tot een versterkte regie op de verbetering van de leefkwaliteit en het vertrouwen in de omgeving. Hij geeft aan dat deze verbetering op het spel staat als niet snel voor een nieuwe effectieve aanpak wordt gekozen.

Concrete opgaven in die aanpak zijn wat Van Geel betreffen onder meer uitwerking van de sturing waarbij Schiphol groei kan verdienen door hinderreductie, implementatie van de voorgenomen luchtruimherziening en diverse route-optimalisaties en maatregelen voor versterking van de leefkwaliteit. Ook benadrukt hij het belang van versterking van de informatievoorziening, waaronder een versterkte rol van metingen naast berekeningen.

Van Geel beveelt aan om op korte termijn een van de partijen onafhankelijk kwartiermaker aan te stellen die uitwerking geeft aan de voorstellen in zijn advies.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen