BoF wil onderzoek schending privacy door Northwest en KLM

30 januari 2004 - 1:00
AMSTERDAM – Bits of Freedom, een onafhankelijke stichting die opkomt voor digitale burgerrechten, heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangedrongen op een onderzoek naar de overdracht van persoonsgegevens van passagiers door Northwest Airlines aan de NASA en de rol die KLM daarbij heeft gespeeld.

Uit documenten uit de Verenigde Staten blijkt dat Northwest eind 2001 persoonsgegevens van haar passagiers aan de NASA heeft afgegeven. De NASA vroeg de maatschappij deze informatie vrijwillig te leveren voor de ontwikkeling van een nieuw passagierscontrole systeem.

Northwest heeft destijds gehoor gegeven aan de vraag van de NASA, maar verschafte daarbij alle passagiersgegevens uit haar reserveringssysteem. Daaronder vallen ook de codesharevluchten van KLM. Op bijna alle vluchten van KLM binnen Europa en naar Afrika, het Midden-Oosten en India wordt gevlogen met een vluchtnummer van KLM en Northwest.

Onder Europese en Nederlandse privacywetgeving is de overdracht van persoonsgegevens aan een land buiten de EU slecht toegestaan wanneer gegevens in dat land adequaat beschermd worden. Zo mogen de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk het vervoer van de passagiers. Het onderzoek van de NASA valt daar in elk geval niet onder.

Bits of Freedom heeft het CBP nu gevraagd een onderzoek in te stellen naar de rol van de KLM in deze kwestie. BoF wil dat wordt bekeken welke procedurele, technische en juridische maatregelen KLM heeft genomen om de passagiersgegevens te beschermen bij overdracht aan Northwest. Ook moeten de betrokken passagiers op de hoogte worden gesteld. Ook moet de KLM maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen