Groen licht voor staatssteun KLM: steunpakket van 3,4 miljard

25 juni 2020 - 22:23 | Door: 
onze redactie
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - KLM ontvangt een steunpakket van 3,4 miljard euro om de coronacrisis te overleven. Dat maakte de Nederlandse regering vrijdagochtend bekend. Mogelijk is het huidige steunpakket onvoldoende om KLM er weer bovenop te helpen. Aan de steun worden forse eisen gesteld. Zo worden nachtvluchten met twintig procent gereduceerd. Een deel hiervan moet van KLM komen.

De Nederlandse overheid geeft een directe lening van 1 miljard euro aan KLM. De rest, 2,4 miljard, is een lening die KLM krijgt van elf banken. Maar de Nederlandse staat stelt zichzelf garant voor die lening. Mocht KLM de lening niet terug kunnen betalen, dan betaalt de belastingbetaler hiervoor.

Er zijn wel voorwaarden aan de steun verbonden. Zo moet KLM de kosten met vijftien procent reduceren. Het kabinet wil ook dat zusterbedrijf Air France reorganiseert en kostenbesparende maatregelen neemt.

Een andere voorwaarde is dat KLM gedurende de periode van overheidssteun geen bonussen of dividend mag uitkeren. Daarnaast wordt aan KLM'ers die meer dan driemaal modaal verdienen gevraagd om minstens twintig procent van hun salaris in te leveren. Hoekstra verwijst hierbij naar de piloten van Lufthansa, die bereid zijn fors in te leveren.

De voorwaarden die de Nederlandse Staat aan KLM stelt betreffen verder de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers binnen de KLM Groep, de variabele beloning van directie en topmanagement, herstructurering, dividend, governance, netwerkkwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Reductie nachtvluchten
Daaronder valt een vermindering van het aantal nachtvluchten. Het aantal nachtvluchten op Schiphol daalt van 32.000 naar 25.000 en volgens minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur levert KLM hier een belangrijke bijdrage aan. KLM committeert zich verder aan de afname van de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector met vijftig procent per passagierkilometer in 2030 ten opzichte van 2005.

De Nederlandse staat wil tegelijkertijd dat de hubfunctie van Schiphol behouden blijft. Met moederbedrijf Air France-KLM is daarom afgesproken dat de eenzijdige opzegtermijn voor de  zogenoemde staatsgaranties wordt verlengd van negen maanden naar vijf jaar.

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de gemaakte afspraken gecontroleerd wordt, is door het kabinet een zogenoemde ‘state agent’ aangesteld. Die moet toezicht houden op de besteding van het geld. Overigens moet het steunpakket nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Intensieve gesprekken
Volgens de Rijksoverheid zijn in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met Air France-KLM, KLM en de Franse staat over de financiële steun en de toekomst van de onderneming. "Er is al veel werk verzet, maar er is desondanks nog veel werk te verrichten om ervoor te zorgen dat Air France en KLM belangrijke spelers blijven in een zwaar concurrerende luchtvaartmarkt", zo klinkt het vanuit Den Haag.

Volgens KLM-topman Pieter Elbers kan KLM met het financieringspakket invulling blijven geven aan haar belangrijke maatschappelijke rol bij de economische opbouw en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. "Komende periode zal enerzijds hard gewerkt worden aan het herstel van het routenetwerk en anderzijds aan de uitwerking van het herstructureringsplan en de ingrijpende voorwaarden die zijn gesteld aan het pakket."

Het financieringspakket is volgens Elbers noodzakelijk voor KLM om in de komende periode de lange en moeilijke weg van herstel veilig te stellen. "Dit is een zeer belangrijke stap en ik spreek namens alle KLM collega’s mijn dank uit aan de Nederlandse staat en de banken voor het vertrouwen in onze organisatie en onze toekomst."

Eigen geld
Begin juni meldde KLM-topman Pieter Elbers in gesprek met Luchtvaartnieuws Magazine dat KLM, drie maanden na het uitbreken van de coronacrisis, nog steeds op eigen geld draait, en niet op de miljarden die nu los gaan komen.

 

Extra advertentie tonen: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen