PvdD wil stop groei Schiphol

17 december 2014 - 6:54 | Door: 
onze redactie

DEN HAAG – Esther Ouwehand, kamerlid voor de Partij van de Dieren, vindt dat het aantal vliegbewegingen vanaf Schiphol niet mag groeien zolang er geen duidelijkheid is over de schadelijkheid van ultrafijnstof door vliegverkeer. Volgens onderzoek van TNO is het vliegverkeer op Schiphol "een aanzienlijke bron" van ultrafijn stof, die na langjarige blootstelling "waarschijnlijk nadelige effecten" heeft op de gezondheid van de omwonenden.

TNO deed van maart tot mei metingen naar ultrafijn stof bij met name de Kaagbaan, waar veel vliegtuigen opstijgen. Daarbij bleek dat de hoeveelheden benedenwinds in woonwijken van Amstelveen en Amsterdam twee tot drie keer hoger zijn dan normaal in de lucht. Ultrafijn stof bevat hele kleine stofdeeltjes en dringt daarom diep in de longen door.

Miljoen vrachtwagens
"Eén opstijgend vliegtuig stoot per seconde meer ultrafijnstof uit dan een miljoen vrachtwagens. Bij 550.000 adressen rond Schiphol lopen mensen gezondheidsschade op”, meldt Ouwehand.

"Kloppen die conclusies die uit TNO-onderzoek worden getrokken?", vraagt Ouwehand aan staatssecretaris Mansveld (Milieu). Volgens de staatssecretaris is extra onderzoek nodig, want de juistheid van dergelijke conclusies staat nog niet vast. Dat extra onderzoek zegt Mansveld toe. Maar ze is niet bereid om de groei van het vliegverkeer vanaf Schiphol te bevriezen totdat de resultaten van dat vervolgonderzoek bekend zijn. De staatssecretaris wil zich bij dergelijke maatregelen op vaststaande feiten baseren.

Volgens TNO, GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht is nader onderzoek nodig naar de gezondheidsrisico's. Milieudefensie is stelliger over de gevolgen en gaat er vanuit dat de gemiddelde levensverwachting in de omgeving van de luchthaven daalt met vier maanden tot ruim een jaar. Het maakt daarbij een vergelijking met wonen dicht langs een snelweg.

Het instituut IRAS van de Universiteit Utrecht stelt dat de risico’s mogelijk vergelijkbaar zijn met wonen dicht langs de snelweg. Meer onderzoek is echter nodig om het verschil met gezondheidsrisico's van het nog kleinere ultra fijnstof bij een luchthaven weer te geven. "Om geen appels met peren te vergelijken"', aldus onderzoeker Menno Keuken van TNO.

Zwavelgehalte
De onderzoekers, die in actie kwamen na soortgelijke bevindingen op de luchthaven van Los Angeles, schrijven dat het vervolgonderzoek kan uitmonden in adviezen om de uitstoot te verminderen. Het verlagen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof is daarbij een mogelijkheid.

Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen