Kritisch advies over doorgifte passagiersgegevens

26 juni 2003 - 2:00
De Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders heeft een kritisch standpunt ingenomen over de tot nu toe behaalde resultaten in het overleg over de doorgifte van passagiersgegevens naar de VS door Europese luchtvaartmaatschappijen. Het overleg wordt gevoerd tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten. Persoonsgegevens mogen alleen doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie (derde landen) als daar een adequaat beschermingsniveau aanwezig is. De werkgroep stelt dat het niveau van bescherming in de Verenigde Staten in dit geval niet voldoende is. Doorgifte van passagiersgegevens is toegestaan wanneer dit in overeenstemming is met het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. De werkgroep is van oordeel dat de Verenigde Staten de passagiersgegevens alleen mogen gebruiken indien deze informatie noodzakelijk is voor de bestrijding van terrorisme. Van belang hierbij is dat er maar een beperkt aantal gegevens mag worden verstrekt en de bewaartermijn van deze gegevens verder beperkt dient te worden. De Artikel 29-werkgroep concludeert daarnaast dat er onvoldoende garanties zijn van de Amerikaanse autoriteiten dat deze bepalingen zullen worden nageleefd. De werkgroep adviseert de Europese Commissie dan ook met klem in de onderhandelingen met de Verenigde Staten te komen tot een systeem voor de verstrekking van passagiersgegevens dat past binnen de Europese privacywet- en regelgeving.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen