Meeste vakbonden tekenen commitment clausule KLM; VNV en FNV (nog) niet

KLM hoofdkantoor
31 oktober 2020 - 12:25 | Door: 
Rob Somsen en Neal Luitwieler
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - Onder meer VNC, NVLT, VKP en De Unie hebben de commitment clausule van KLM ondertekend waarin zij verklaren gedurende de looptijd van het steunpakket akkoord te gaan met inperking van de arbeidsvoorwaarden. Pilotenbond VNV stelt zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar vindt het “op deze termijn niet realiseerbaar” om de clausule te ondertekenen. Ook FNV wil dat niet. Daardoor is het voortbestaan van KLM onzeker.

Minister Hoekstra (Financiën) stelt als voorwaarde voor de staatssteun dat de inperking van de arbeidsvoorwaarden duurt zolang KLM steun krijgt, wat zeker vijf jaar is. Het eerder gesloten akkoord tussen KLM en de vakbonden ging echter slechts over de periode tot begin 2022 (piloten) en eind 2022 (cabine en grond), waarna er nieuwe cao’s moeten komen. Hoekstra vindt dat onvoldoende.

Om aan de eisen van de minister tegemoet te komen, heeft KLM een zogeheten commitment clausule opgesteld. Daarin wordt de vakbonden gevraagd om te beloven dat ze ook na het aflopen van de cao’s meewerken aan het voldoen van de voorwaarden voor het steunpakket. Zij moesten die vóór 12 uur vandaag (zaterdag 31 oktober) ondertekenen, maar dat hebben ze dus niet allemaal gedaan.

KLM Commitment Clausule

Reacties NVLT en VNC
Voorzitter Robert Swankhuizen van de technicivakbond NVLT meldt aan dit medium: “Aan de eisen die minister Hoekstra stelt voldeden wij al, maar we hebben onze handtekening gezet onder het document dat voor 12.00 uur moest worden ingeleverd. We hadden al in onze afspraken met KLM opgenomen dat we opnieuw om tafel zouden gaan als na eind 2022 de periode verlengd moet worden waarin de medewerkers in hun arbeidsvoorwaarden worden gekort.” Swankhuizen vindt dat de discussie in de media uit zijn verband is getrokken als gevolg van de weigerachtigheid van de vakbond FNV. 

Volgens vertegenwoordiger Chris van Elswijk van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) had zijn bond nog geen clausule binnen de afspraken die voorzagen in verlenging na 2022. “Zo ver waren wij nog niet. Maar we hebben nu getekend omdat de redding van KLM voor ons het belangrijkste is.”

VNV niet akkoord
Pilotenvakbond VNV meldt in een verklaring: “KLM heeft gisteren de vakorganisaties verzocht om een expliciet commitment, in aanvulling op de afspraken die op 1 oktober overeengekomen zijn. Deze specifieke aanpassing van ons akkoord is op deze termijn niet realiseerbaar. Desalniettemin hebben wij altijd in arbeidsvoorwaardelijke zin gedaan wat noodzakelijk is en past bij de staat van het bedrijf. Het staat buiten kijf dat de piloten ook tijdens deze coronacrisis dat blijven doen. Om dat kracht bij te zetten hebben wij dit schriftelijk bevestigd aan KLM.”

In een brief aan KLM-topman Elbers legt VNV nader uit waarom de piloten nog niet een commitment voor de volledige vijf jaar willen tekenen: "De looptijd van het [eerder gesloten] akkoord is passend bij de onzekere en volatiele situatie waarin de luchtvaart en KLM zich nu bevindt. Het geeft KLM enerzijds de zekerheid van heel stevige bezuinigingen tot maart 2022 op de arbeidsvoorwaarden van de vliegers, welke qua omvang en inhoud geheel in lijn zijn met hetgeen door de overheid van ons gevraagd wordt. Anderzijds biedt het KLM en de VNV de wendbaarheid om binnen afzienbare tijd opnieuw tot passende afspraken te komen die op dat moment optimaal aansluiten bij de realiteit waar wij ons dan mee geconfronteerd zien."

FNV ook niet
Joost van Doesburg, die voor FNV het grondpersoneel vertegenwoordigt, wil ook niet tekenen: "Het personeel heeft haar verantwoordelijkheid al genomen en is bereid tot loonoffers de komende 2,5 jaar. Wij brengen als FNV nooit de toekomst van de KLM in gevaar. Mocht er na 2022 noodzaak zijn om kosten langer verder te verlagen, dan zullen wij ons zoals altijd weer constructief opstellen."
 
Onduidelijk wat er nu met staatssteun gaat gebeuren
Minister Hoekstra heeft nog niet gereageerd. Het is dus ook nog niet duidelijk of de steun aan KLM wordt stopgezet, nu niet alle bonden akkoord zijn. Ook KLM moet nog met een officiële reactie komen.

Update 1: Elbers: uiterst zorgwekkende impasse, voortbestaan KLM in gevaar

Update 2: Kabinet weigert nu steun aan KLM

Extra advertentie tonen: 
1
klm

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen