Paul Grove: CO2-compensatie voor de luchtvaart

Paul Grove
21 december 2016

Nu er steeds meer stemmen opgaan voor verhandelbare CO2-rechten voor de luchtvaart wordt het tijd dat we eens gaan kijken naar een andere manier om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart te compenseren: CO2-compensate met bosaanplant.

In het verleden is regelmatig gebleken dat politici niet verweten kan worden inventieve beslissingen te nemen. Een goed voorbeeld is de braaklegging in de landbouw. Brussel moest de overcapaciteit in de landbouw beteugelen en besloot boeren te verplichten om een deel van hun areaal niet te bewerken. Zo kwam de braaklegregeling, die de EU-belastingbetaler miljarden heeft gekost. Zelf heb ik waargenomen dat boeren een deel van hun land niet bewerkten, daarvoor ontvingen ze een vergoeding uit Brussel, vervolgens een stuk bos kapten om wel dezelfde opbrengst te kunnen halen. Wat Brussel had moeten doen is boeren verplichten om een rand rond hun velden te beplanten met bomen. Hiermee konden de oude goeddeels verdwenen houtwallen hersteld worden. Dat zou Brussel geen cent hebben gekost en was goed geweest voor natuur en vooral vogels. Vermindering van CO2 in de lucht, ook goed voor de houtproductie, goed voor de werkgelegenheid en verminderen van de overcapaciteit in de landbouw. Je moet er maar op komen.

Nog een voorbeeld.
In de EU rijden nog steeds vrijwel alle vrachtauto's met een platte, stompe voorkant. Gevolg: maximale CO2-uitstoot en geen kreukelzone dus veel onnodige slachtoffers bij een ongeval. EU-politici doen er helaas niets aan. Een maximale weerstandcoëfficiënt voor vrachtwagens instellen en probleem opgelost, je moet er maar op komen.

Nu de luchtvaart.
Verhandelbare CO2-rechten vermindert noch compenseert de uitstoot. Dat moet dus anders. Luchtvaartbedrijven zouden hun CO2 uitstoot moeten compenseren met bosaanplant. Kunt u zich voorstellen: een groot groen Transavia-bos? Weer blauwe lucht met een KLM-bos? Wat zou het mooi zijn als we zo weer delen van de Sahara gaan bebossen.

Hoe gaan we dat organiseren en controleren?
Leuke taak voor de Verenigde Naties. Wereldwijd geven luchtvaartbedrijven hun gebruikte brandstof op.
Zo hebben we in ieder geval op dit gebied, een wereldwijd ‘level playing field’.
Nu wordt door de VN de emissietax berekend en aan de VN betaald. Een soort wereldwijde belasting op kerosine. Dat kan dan een maandelijkse heffing zijn. Bij de VN wordt vervolgens uitgerekend hoeveel bomen er nodig zijn om de uitstoot te compenseren. Landen kunnen bij de VN vragen om op hun grondgebied bomen te planten.

Het lijkt me dat dit een zinniger voorstel is dan het verhandelen van rechten wat de uitstoot in het geheel niet doet verminderen. Je moet er maar op komen.
Daarbij, meer hout productie zal de vraag naar plastic bouwmaterialen ook doen verminderen en dat is ook goed voor het milieu.
Om te beginnen.
Geef de passagiers de kans om hun CO2 vervuiling zelf te compenseren, verkoop certificaten en besteed dat aan bosaanplant.

Welk luchtvaartbedrijf neemt dit bomen compensatie voorstel vrijwillig als eerste ter hand?

Happy new year to all of my readers.

Paul Grove
[email protected]

p.s. Subsidiëren van het elektrische luchtschip zou ook een goede stap zijn naar een CO2-neutrale luchtvaart.
 

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

21-12-22, 11:12
02-08-21, 08:08
23-11-20, 10:11
23-11-20, 10:11
16-07-20, 12:07
24-06-19, 02:06
Herman Mateboer
01-06-19, 09:06
21-05-19, 12:05
06-05-19, 12:05
29-04-19, 09:04
25-04-19, 09:04
23-11-18, 03:11
Herman Mateboer
20-11-18, 10:11
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen