Patijn en Stevens nieuwe commissarissen Schiphol*

24 december 2002 - 1:00
Op voordracht van wethouder Luchthaven, Mark van der Horst heeft het college van B&W van Amsterdam de heren S. Patijn en W.F.C. Stevens met ingang van 19 december 2002 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Luchthaven Schiphol.
De raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad van de NV Luchthaven Schiphol zijn akkoord gegaan met deze benoeming. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

De heer S. Patijn is oud-burgemeester van Amsterdam (PvdA) en de heer W.F.C. Stevens is advocaat en belastingadviseur in Amsterdam. Tevens is hij sinds 1991 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. De heer Stevens woont en werkt in Amsterdam en heeft meerdere commissariaten vervuld.

De gemeente Amsterdam bezit 21,8 % aandelen in de Luchthaven en mag daarom namens Amsterdam twee commissarissen leveren. Deze commissariaten werden altijd vervuld door de burgemeester en de wethouder Luchthaven (gemeentelijke vertegenwoordiging). Begin 2002 heeft het college echter besloten om deze gemeentelijke vertegenwoordigingen af te schaffen, om op deze manier zo veel mogelijk integriteit- en rolconflicten te voorkomen (dubbele petten).

Collegeleden kunnen in het vervolg niet meer bestuurder zijn in een NV of B.V. De Amsterdamse commissariaten in de NV. Luchthaven Schiphol worden daarom niet langer vervuld door de burgemeester en de wethouder Luchthaven. In de toekomst draagt de wethouder Luchthaven externe vertegenwoordigers voor die deze posities namens Amsterdam vervullen.

Wethouder van der Horst is verheugd over de benoemingen: De Luchthaven Schiphol is erg belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in en rondom Amsterdam. We hebben daarom gezocht naar twee zwaargewichten met een goed netwerk in Amsterdam en met politieke ervaring. De commissarissen moeten op een goede en gedegen wijze om kunnen gaan met de verschillende rollen die de gemeente Amsterdam heeft ten opzichte van Schiphol: als aandeelhouder en als betrokken gemeente vanwege geluidsoverlast.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen