KLM: oplossing verstoorde productiebalans moet vooral van Air France komen

Air France KLM
28 juli 2017 - 21:51 | Door: 
Rob Somsen
| Foto: KLM

PARIJS - Het feit dat KLM harder groeit in de uitvoer van vluchten is een probleem dat de Air France-directie moet oplossen met haar vliegers. Dat stelt KLM-topman Pieter Elbers in gesprek met Luchtvaartnieuws.nl.

Elbers voegt daar aan toe dat KLM deel uit maakt van de Air France-KLM groep en het daarmee uiteindelijk ook aan de Nederlandse maatschappij is om samen de problemen op te lossen.

De afspraken over de productiebalans tussen Air France en KLM zijn in 2006 gemaakt in samenspraak met de Vereniging van Verkeersvliegers (VNV) namens de vliegers van KLM en de vakbond SNPL namens de Air France-piloten. Die afspraken gaan vooral over verre vluchten, waarbij is afgesproken dat de ontwikkeling van ASK’s (available seat kilometres) en blokuren gelijk opgaan, binnen bepaalde bandbreedtes. Volgens Elbers is dit heel lang goed en gelijkwaardig gegaan, in ieder geval in de periode van 2006 tot en met 2014.

Elbers: “Tijdens de gesprekken, eind 2014, over Perform, een programma voor zowel Air France als KLM, is als uitgangspunt afgesproken: groei in ruil voor productiviteit en investering in ruil voor marge. Dat is ook het verhaal dat ik intern bij KLM heb verteld. En het vormt nog steeds de ruggengraat van ons programma bij KLM.”

Scheefgroei
De KLM-directie vertelde de medewerkers dat er meer productiviteit geleverd moest worden. “Daar stond tegenover dat we konden groeien en dat is het geval sinds 2015.”

Er werd gewerkt aan het verhogen van het aantal stoelen aan boord door bijvoorbeeld kledingkasten uit een deel van de vliegtuigen te halen. KLM kon groeien door een hogere densificatie toe te passen en ook door een beter vlootbenutting, bijvoorbeeld door kortere omdraaitijden. Hiermee werd een hogere ASK behaald. “Door al deze maatregelen aan onze kant liep de productiebalans niet meer synchroon, ondanks dat we onderling wel wat bandbreedte hadden."

Verkeerd beeld
Dit leidde bij de Franse piloten tot verontwaardiging. “Men was van mening dat KLM de afspraken niet meer respecteerde, waarop wij aangaven dat die kwestie relatief makkelijk is op te lossen door een hogere productie te draaien. De collega’s van de Air France kwamen vast te zitten in de onderhandelingen met de piloten, waardoor dit probleem alleen maar groter werd. Vakbond SNPL is toen begonnen met publicaties. Daarin is onder meer gezegd dat KLM werk had gestolen en vluchten overgeheveld. Dat was echter niet waar. KLM groeide hard(er), dat was wel waar”, aldus Elbers. De publicaties in Frankrijk zorgden vervolgens in Nederland weer voor ophef en vooral zorgen over mogelijke overheveling van vluchten.

Elbers vervolgt: “Mijn betoog naar de collega’s van Air France-KLM was dat we geleverd hebben. Mijn verhaal intern bij KLM was: KLM-collega’s, we kunnen groeien in ruil voor productiviteit. Als ik dat intern verkondig, dan moet ik dat ook waar kunnen maken. Ik heb ook de ruimte vanuit de Air France-KLM groep gekregen en daardoor kunnen investeren in vlootuitbreiding. Er is mij niets in de weg gelegd.”

Onrust
Air France wil volgens de KLM-topman hetzelfde en ook een winstgevende groei realiseren. “En dat gun ik ze van harte en is bovendien goed ook voor KLM en de groep als geheel. Kijkend naar de winstgevendheid en de verschillen dan moet je concluderen dat er iets moet gebeuren bij Air France.”

Volgens Elbers zijn er recentelijk gesprekken geweest tussen Air France en de pilotenbond en SNLP als onderdeel van de introductie van het nieuwe dochterbedrijf Joon. Hier wringt de schoen dan ook een beetje, volgens hem. “De bestaande afspraken zijn nog intact, maar daar zitten we dus voor Air France-vliegers buiten de bandbreedte. Air France heeft nu met haar piloten afgesproken om te zorgen dat de komende jaren de productie weer van hun kant in balans wordt gebracht en dat we samen weer verder kunnen. Dat is een set aan aanvullende afspraken tussen alleen Air France en de SNPL. Hierbij is ook een nieuwe parameter geïntroduceerd met betrekking tot het aantal vliegtuigen (naast de ASK en blokuren) en de relatie tussen nieuwe vliegtuigen bij Air France en KLM. Met name dit zorgt voor veel onrust aan Nederlandse zijde.” 

Elbers zegt te begrijpen dat er intussen hierover zorgen ontstaan in Nederland. “Die zorgen deel ik. Men vraagt zich af wat gebeurt hier allemaal en wordt er niet met twee maten gemeten? Air France spant zich in voor winstgevende groei en als de nieuwe longhaul maatschappij Joon hierbij een middel is dat helpt, dan is dat natuurlijk prima. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende initiatieven voor kostenverlaging bij onze Franse zuster. Voor mij zijn nu twee afspraken relevant: Groei moet ook voor Air France en Joon winstgevend zijn en we mogen geen belemmeringen ervaren om met KLM te groeien. De toestemming om dit zo te kunnen doen heb ik”, besluit Elbers.

Dat Elbers de steun heeft van de Air France-KLM-groep bevestigde bestuursvoorzitter Jean Marc Janaillac vrijdag,  de presentatie van de halfjaarcijfers van de fusiemaatschappij.

Finnair A350
09-04-2024, 12:34
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen