'Sluiting Maastricht Airport kost veel meer dan eerder geraamd'

Maastricht Aachen Airport Ryanair
8 maart 2022 - 18:16 | Door: 
onze redactie
| Foto: Maastricht Aachen Airport

MAASTRICHT-AIRPORT - De sluiting van Maastricht Aachen Airport kost de provincie Limburg meer dan twee keer zoveel als gedacht. Dat stellen de op de luchthaven gevestigde bedrijven SAMCO, MAAS en General Aviation Maastricht in een gezamenlijke verklaring, meldt 1Limburg.

In een recente conceptrapportage over de kosten en baten van het vliegveld stond dat sluiting van de luchthaven 150 miljoen euro kost. Maar volgens de drie bedrijven komt dat bedrag uit op minimaal 326,5 miljoen euro. Ze hebben de kosten laten berekenen voor een eventuele schadeclaim, mocht het Limburgs Parlement (Provinciale Staten)  in juni besluiten MAA te sluiten.

Volgens die berekeningen kost sluiten de provincie 150,5 miljoen aan verhuiskosten van de drie bedrijven. Daarnaast zou het saneren van het luchthaventerrein minimaal 176 miljoen kosten en maximaal 440 miljoen.

In het concept wordt uitgegaan van zo'n 52 miljoen aan verhuiskosten en 46 tot 91 miljoen aan saneringskosten. De bedrijven zeggen volgens 1Limburg dat navraag bij de onderzoekers leerde dat deze schatting is verricht 'op de achterkant van een bierviltje'.

Zij noemen het “ontstellend en onbegrijpelijk” dat op basis van deze berekening een verregaande conclusie over de sluitingsvariant is getrokken. In het concept over de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) staat dat sluiting van MAA voor Limburg het beste scenario is.

De onderhoudsbedrijven betogen verder dat de noodzakelijke renovatie van de start- en landingsbaan 30 miljoen kost en geen 70 miljoen, zoals in het concept staat.

Zij vinden dat het opnemen van het onderhoud van groot vastgoed en het verplaatsen van een parkeerplaats ten onrechte als noodzakelijke investering is meegenomen. Bovendien staan daar inkomsten uit exploitatie tegenover, stellen de bedrijven. Hun conclusie: sluiten is dubbel zo duur en openhouden kan de helft goedkoper.

SAMCO, MAAS en GAM noemen het wel noodzakelijk dat het vliegveld een ander verdienmodel krijgt. Dat betekent: miet langer 'bulkvracht met overjarige toestellen' en passagiersvluchten van low cost carriers, waarvan de passagiers gratis kunnen parkeren.

Hoogwaardige luchthaven
Ze pleiten ervoor in te zetten op een overgang naar een hoogwaardige luchthaven met 'profijt voor Limburg' als criterium. In de praktijk zou dat betekenen: een mix van stille vracht, passagiers die wat opleveren, onderhoud, kleine luchtvaart, duurzaamheid en proefprojecten met elektrisch vliegen. Zo'n aanpak geeft vertrouwen voor de komende dertig jaar en trekt nieuwe ondernemers, zo denken de onderhoudsbedrijven.

De provincie is momenteel zowel eigenaar als exploitant van MAA. Momenteel wordt met Schiphol gesproken over een vorm van samenwerking. Die gesprekken vinden volgens Schiphol plaats op initiatief van de provincie. 

Op 24 maart worden de voor- en nadelen van de diverse toekomstscenario's besproken in een Statencommissie. Een definitief voorstel van het provinciebestuur volgt op 19 april.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen