Verregaande beperkingen belemmeren groei Rotterdam Airport

3 januari 2003 - 1:00
In 2002 heeft Rotterdam Airport 706.189, dat wil zeggen 15% minder passagiers vervoerd dan in het voorgaande jaar. In zijn Nieuwjaarstoespraak noemde luchthavendirecteur mr. R.H.J. Wondolleck naast de conjuncturele situatie de zeer verregaande beperkingen die Rotterdam Airport een jaar met de nieuwe aanwijzing werden opgelegd als voornaamste oorzaak voor de daling van het aantal passagiers.

Zowel voor luchtvaartmaatschappijen als voor passagiers werden de gebruiksmogelijkheden van Rotterdam Airport sterk beperkt.

Door de nieuwe aanwijzing werd een limiet gesteld aan het totaal aantal vluchten dat jaarlijks van en naar Rotterdam Airport mag worden uitgevoerd en werden bovendien de openingstijden van de luchthaven voor vrijwel alle vluchten beperkt tot de periode van 07.00 tot 23.00 uur.

Volgens mr. Wondolleck is de noodzaak voor dergelijke verregaande beperkingen door technische innovatie en veranderd maatschappelijk inzicht echter inmiddels allang achterhaald. Daarom pleitte hij in zijn nieuwjaarstoespraak voor een spoedige versoepeling van de openingstijden op korte termijn en, voor de langere termijn, voor een nieuwe aanwijzing die wel is toegesneden op de vervoersbehoefte van stad en regio Rotterdam. Ook vanwege het feit dat
reizen via regionale luchthavens zowel voor zaken als voor vakantiedoeleinden zich in een snel toenemende belangstelling van de consument mag verheugen zijn ruimere gebruiksmogelijkheden dringend gewenst.

Dat de strenge regels door technische innovatie achterhaald zijn baseert Wondolleck op het feit dat bijna alle vluchten van en naar Rotterdam tegenwoordig met moderne en daardoor uiterst geluidsarme vliegtuigen worden uitgevoerd. Dit soort vliegtuigen, zoals ingezet door bijvoorbeeld Transavia, VLM en KLM Cityhopper, maken de verregaande operationele beperkingen zoals die momenteel van kracht zijn overbodig.

Voor wat betreft de maatschappelijke ontwikkelingen wees Wondolleck op het feit dat met name ook direct omwonenden, zoals herhaaldelijk uit onderzoek is gebleken, zeer positief ten opzichte van de luchthaven staan.

Dat de genoemde beperkingen desondanks in 2001 van kracht werden is mede veroorzaakt door het feit dat de zogeheten aanwijzingsprocedure zeer veel jaren in beslag heeft genomen.

De destijds door de gemeente geëiste maatregelen waren bedoeld om verouderde en lawaaiige vliegtuigtypes van de luchthaven te weren. Dergelijke vliegtuigen mogen echter sowieso niet meer in het Europese luchtruim vliegen. De luchthaven prijst zich gelukkig met het feit dat het Rotterdamse Gemeentebestuur de staatssecretaris van Verkeer enWaterstaat onlangs formeel verzocht de gebruiksmogelijkheden van Rotterdam Airport in het belang van de economische ontwikkelingen in de stad Rotterdam en de regio te verruimen en daarmee ook het belang dat Rotterdam Airport voor de regionaal economische ontwikkeling heeft ook ten volle onderschreef. Onlangs noemde burgemeester Opstelten van Rotterdam zijn stad en regio niet alleen van nationaal maar zelfs van internationaal belang.

Roland Wondolleck toonde zich een warm voorstander van de totstandkoming van een constructieve dialoog met bestuurders van omliggende gemeentes en deelgemeentes waarbij niet alleen gerechtvaardigde milieubelangen maar ook de belangrijke invloed van de aanwezigheid van de luchthaven op het vestigingsklimaat en daarmede de werkgelegenheid en de welvaart aan bod dient te komen. Dit is tot nu toe niet of in onvoldoende mate het geval.

Zeer verheugd toonde de directeur zich met het feit dat het PvdA bestuur in Zuid-Holland - op verzoek van haar leden - zich voor het eerst in jaren positief over de exploitatie van de luchthaven uitspreekt en het tot voor kort gevoerde anti-Rotterdam Airport beleid heeft losgelaten. Het officiële PvdA standpunt luidt nu dat Rotterdam Airport toegevoegde waarde heeft voor de economische ontwikkeling van de stad Rotterdam en de omliggende regio. Volgens Wondolleck getuigt dit standpunt van visie en maatschappelijke realiteitszin.

Volgens de directeur van Rotterdam Airport stond 2002 voorts in het teken van een verdere aanscherping van het veiligheids- en beveiligingsbeleid. Rotterdam Airport, een 100% dochter van Schiphol Group, heeft zich door middel van een scherp omlijnd kwaliteitsconcept ten doel gesteld de beste regionale luchthaven in zijn soort in Europa te worden. Ook het genoemde toonaangevende veiligheids- en beveiligingsbeleid past in dit beeld.

Commerciële hoogtepunten in 2002 vormden het feit dat KLM Cityhopper een Fokker 70 inzette op de route Rotterdam - Londen Heathrow en dat de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Welcome Air besloot naast vluchten naar Innsbruck en Graz ook Hannover vanuit Rotterdam aan te gaan bieden.

Vooruitblikkend op het jaar 2003 toonde Mr. Wondolleck zich gematigd optimistisch, waarbij de start van de nieuwe lijndienstverbinding Rotterdam - Milaan per 13 januari door VLM Airlines en Azzurra Air een goed begin van het nieuwe jaar vormt. Voor het jaar 2003 is een stijging van het aantal passagiers met circa 8% voorzien.
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen