Brief van Virgin Express aan Kamervoorzitter Herman de Croo

29 mei 2002 - 2:00
Virgin Express Managing Director Neil Burrows, heeft maandag een brief gestuurd naar de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België, naar aanleiding van het schrijven van de Kamervoorzitter in verband met de Virgin krantenadvertentie in Belgische dagbladen, twee weken geleden.

Melsbroek, 27 mei 2002 

De heer Prof. dr. Herman DE CROO 
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Wetstraat 1000 BRUSSEL 

Mijnheer de Voorzitter, Uw brief van 21 mei jongstleden met betrekking tot onze advertentiecampagne in de Nederlands- en Franstalige kranten van 11 en 12 mei heb ik goed ontvangen. 

Sta mij toe U, de eerste burger van het land, vooreerst lof toe te zwaaien voor de inzet waarmee U uw taak als Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vervult. Niet alleen door de feilloze manier waarop U de vergaderingen leidt, maar ook door de diverse publieke verschijningen, en dan bedoel ik niet alleen die voor de binnenlandse en buitenlandse pers maar ook uw persoonlijk contact met de bevolking, gedurende dewelke U met ware begeestering uw functie uitdraagt. Als directeur van een Belgische onderneming kan ik, als resident zonder federaal stemrecht, alleen maar in termen van bewondering toekijken en vergelijken met uw collega's in het buitenland. Uw brief waarin U uw bekommernis uitspreekt over het imago van het Belgische parlement kan mijn waardering voor uw werk alleen maar bevestigen en versterken. 

De humor waarmee onze advertentie en uw brief is geschreven, mag ons beiden echter niet afleiden van de inhoud die U aandraagt. Ik neem uw opmerking dan ook zeer ter harte. De aangelegenheid is in het kader van de tijdsgeest en ons beider tijdgebruik te belangrijk. Ons doel loopt voor een groot deel gelijk: democratie en volle zetels. 

Wij willen tegen democratische prijzen onze zetels vullen, U wil de democratie ingevuld zien met volle zetels. Als Belgische luchtvaartmaatschappij is het een geruststellende gedachte dat een voormalig Minister van Verkeerswezen en een kenner van het luchtruim en het vliegwezen in het algemeen, er ons nu op attent maakt dat wij te ver zijn gegaan. Wij erkennen dan ook volmondig schuld en buigen eerbiedig het hoofd. Op uw vraag hoe wij zouden reageren op uw advertentie van een leeg vliegtuig tegenover een vol Kamerhalfrond, hebben we niet lang moeten nadenken. Wij stellen U daarom graag 's nachts één van onze Boeings 737 ter beschikking voor de foto. Want net zoals de meeste mensen gemerkt hebben dat er iets loos was met de nepartikels in onze advertentie, weet iedereen dat een leeg Virgin Express-vliegtuig bij het publiek bijzonder vreemd zou overkomen. 

De gemiddelde bezettingsgraad aan boord van onze toestellen bedraagt immers meer dan 80%. Zeker niet slecht als men dit percentage vergelijkt met de load factor van de andere Belgische luchtvaartmaatschappijen. Ik hoop trouwens dat U in uw assemblee een even hoge of zelfs nog hogere bezettingsgraad als de onze kan laten optekenen. Bovendien zou ik het bijzonder fijn vinden, indien U en vele van uw collega-parlementairen – net zoals talrijke kiesgerechtigden en andere Belgen nu reeds doen - in de toekomst van onze diensten gebruik zouden maken. En natuurlijk niet alleen tijdens het parlementair reces. 

Ik dank u tenslotte voor het succes dat u onze onderneming toewenst en ik ben ervan overtuigd dat u geen aanstoot zal nemen aan het feit dat wij kopie van dit schrijven ook aan de pers zullen bezorgen. 

Met zeer bijzondere hoogachting, 

Neil BURROWS Managing Director
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen