KLM reageert op ultimatum FNV

21 juli 2016 - 17:35 | Door: 
onze redactie

AMSTELVEEN - KLM heeft donderdag gereageerd op het door FNV aan de maatschappij gestelde ultimatum. In het ultimatum wordt gesteld dat FNV overgaat tot acties als KLM niet vóór dinsdag 26 juli in een schriftelijke reactie aangeeft akkoord te gaan met de, volgens de maatschappij deels nieuwe, eisen van FNV. De vakbond stelde het ultimatum na het finale cao-voorstel dat KLM aan de grondbonden heeft gedaan.

De maatschappij zegt teleurgesteld te zijn over de ingezette koers van FNV en is van mening dat de arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn ten opzichte van andere bedrijven in Nederland en andere airlines. "Recente benchmarks tonen aan dat het verschil met concurrenten ondanks de vorig jaar afgesloten cao's nog steeds groot is. Om te kunnen investeren, groeien en werkgelegenheid te behouden, is het noodzakelijk dat wij onze kosten conform de afgesproken targets verlagen door de productiviteit te verhogen", aldus KLM.

"Wij hebben  op de belangrijke punten van de bonden, voorafgaand aan het ultimatum, de voorstellen serieus aangepast en een nieuw integraal voorstel gedaan. Het voorstel bevat naast een aantal productiviteitsverhogende maatregelen, onder andere ook een uitkering van 1600 euro, een significant verbeterde winstdelingsregeling, een structurele salarisverhoging per 1 januari 2018, werkgelegenheidsbescherming, reparatie van de door de wet versoberde pensioenopbouw in 2016, een opleidingsfonds van miljoenen euro’s en vaste banen voor uitzendkrachten", stelt de luchtvaartmaatschappij.

Volgens KLM prijst het zichzelf uit de markt als er verdere aanpassingen op het eindvoorstel komen. Toch heeft KLM besloten het FNV-voorstel op inhoud te beoordelen. "Andere grondbonden hebben aangegeven dat zij in het finale voorstel van KLM geen reden tot actie zien en dit neutraal aan hun leden zullen voorleggen", zegt KLM tot besluit.

Investeren in personeel
Vakbondsbestuurder Jan van den Brink van FNV laat weten dat de maatschappij al jaren bezuinigt op de arbeidsvoorwaarden. De bond vindt dat de recente verbetering van de financiële resultaten ruimte biedt om nu eens te investeren in het personeel. "'Als KLM niet voor dinsdag 26 juli 18.00 uur ingaat op de cao-eisen, dan wordt het een hete zomer", waarschuwt Van den Brink, cao-onderhandelaar FNV Luchtvaart. "De KLM'ers houden bij hun acties uiteraard rekening met de passagiers en de veiligheid. Mede om die reden zullen de acties stap voor stap worden opgebouwd", aldus van den Brink.

"De werknemers eisen een fatsoenlijke loonsverhoging voor iedereen en wij willen dat de uitzendkrachten doorstromen naar een vaste baan. Al jaren moeten wij steeds meer doen met steeds minder mensen", zegt Walter van der Vlies, teamleider van de afhandelaars bij KLM. "Het is tijd dat KLM ook weer in ons investeert en niet alleen in materiaal", aldus van der Vlies. Daarnaast  vormen de seniorendagen een twistpunt. Van den Brink: "Het in één keer inleveren van deze dagen zonder dat daar een fatsoenlijk levensfasebewust beleid tegenover staat, vinden onze leden een te grote opoffering. Ze willen kwaliteit leveren en veilig hun werk kunnen doen, maar om dat te kunnen doen, zijn gezonde werkomstandigheden en baanzekerheid van belang. KLM bezuinigt al jaren op de arbeidsvoorwaarden en de recente verbetering van de financiële resultaten biedt ruimte om nu eens te investeren in de medewerkers."

Staatsgesubsidieerde luchtvaartmaatschappijen
"De problemen op Schiphol zijn talrijk. Er verdwijnen steeds meer vaste banen, arbeidsvoorwaarden worden aangetast, de werkdruk neemt toe en staatsgesubsidieerde luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten veroveren de Europese markt voor intercontinentaal vliegen. Ook dreigen low cost carriers de norm te gaan stellen in de luchtvaart. De doorgeslagen liberalisering van de luchtvaartsector leidt tot een druk op kwaliteitsbanen en de werkgelegenheid op Schiphol. KLM wil hierin meegaan, maar we moeten juist gezamenlijk deze race naar de bodem stoppen. Dat kan door een gelijk speelveld te creëren en door samen, dus vakbonden en KLM, de druk richting Schiphol, Politiek Den Haag en Europa op te voeren", besluit Van den Brink in een reactie van de vakbond.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen